Infrastruktura ładowania jest źródłem sukcesu elektromobilności. Omawiamy różne typy ładowarek, takie jak ładowarki domowe, publiczne i szybkie. Przedstawiamy również wyzwania związane z rozbudową infrastruktury ładowania, takie jak dostępność punktów ładowania, zarządzania ładowaniem, zarządzania siecią elektryczną i technologii smart grid.