Dodatkowe Zachęty: Dodaj dodatkowe zachęty, takie jak darmowe próbki

Krótka i Zwięzła Treść: Zachowaj klarowność i łatwość przyswajania informacji, używając krótkich i zwięzłych zdań. Odbiorcy docenią czytelność wiadomości.
Testuj i Optymalizuj: Regularnie testuj różne warianty treści wiadomości oraz elementów, aby dowiedzieć się, co najlepiej działa dla Twojej grupy odbiorców. Optymalizuj swoje działania na podstawie wyników testów.